HƯỚNG DẪN ĐĂNG KHÓA HỌC

 

BƯỚC 1: Đăng ký thành viên tại PinCourse.com

- Nhấp chọn nút "Đăng ký" tại trang chủ PinCourse.com

- Đăng ký bằng email + password. CHÚ Ý: VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG KÝ BẰNG Facebook VÀ Google+ ĐỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ CHỨC NĂNG CỦA THÀNH VIÊN 

 

BƯỚC 2: Nâng cấp tài khoản người dùng thông thường (CS) thành tài khoản người dạy (CP)

- Nhấp chọn nút "Tạo khóa học" tại trang chủ PinCourse.com

- Nhấp chọn "Nâng cấp tài khoản CS thành tài khoản CP" ở hộp hội thoại xuất hiện

- Nhập đầy đủ thông tin ở trang thông tin người dạy

- Nhấp chọn nút "Lưu" ở cuối trang

 

BƯỚC 3: PinCourse Team kiểm duyệt yêu cầu nâng cấp tài khoản trong vòng 24 giờ

 

BƯỚC 4:  Chủ động kiểm tra lại tình trạng tài khoản trong vòng 24 giờ

 

BƯỚC 5: Tạo khóa học (sau khi được duyệt nâng cấp tài khoản người dạy)

- Nhấp chọn nút "Tạo khóa học" tại trang chủ PinCourse.com

- Nhập đầy đủ thông tin, hình ảnh khóa học (lưu ý kích thước hình như hệ thống yêu cầu)

- Nhấp chọn nút "Lưu" ở đầu trang

 

BƯỚC 6: PinCourse Team kiểm duyệt yêu cầu đăng thông tin khóa học trong vòng 24 giờ

 

BƯỚC 7: Nhận email thông báo duyệt/từ chối yêu cầu đăng thông tin khóa học

 

Cần bất cứ hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ PinCourse Team qua email support@pincourse.com.

Chúc bạn thành công!

Đang tải ...