ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Ngày cập nhật cuối cùng: 06/04/2018

Trang mạng ("website") này được quản lý bởi Công ty TNHH Kết nối Giáo dục PinCourse (Số ĐKKD: 0313531601) có trụ sở tại 358/19 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp.HCM. Vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email contact@pincourse.com hoặc gửi bưu điện đến địa chỉ nêu trên.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật Điều khoản sử dụng website này và Chính sách Bảo mật để làm cơ sở kiểm soát việc sử dụng website http://pincourse.com cũng như tất cả các dịch vụ/tác vụ liên quan khác (bao gồm việc trao đổi thông tin công cộng và việc đánh giá/bình luận) của người dùng trên toàn website. Khi sử dụng website của chúng tôi, bạn đã dồng ý với những điều khoản này, cho dù bạn chỉ là khách vãng lai hay là thành viên đã đăng ký tài khoản. Vui lòng ngưng sử dụng website của chúng tôi nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này.

Chúng tôi có toàn quyền chủ động chỉnh sửa, cập nhật các điều khoản này bất cứ lúc nào. Khi có chỉnh sửa, cập nhật Điều khoản sử dụng website, chúng tôi sẽ thông báo trên trang chủ. Đồng thời, vui lòng kiểm tra nội dung của trang này thường xuyên: bạn sẽ dễ dàng biết được nếu nội dung có được cập nhật mới hay không bằng cách kiểm tra ngày cập nhật cuối cùng ở đầu trang này. Việc bạn tiếp tục sử dụng website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với tất cả điều khoản này kể cả những điều khoản đã được chỉnh sửa, cập nhật.

 

1. Đăng ký/Mật khẩu

1.1 Người dùng có thể truy cập phần lớn các nội dung trên website PinCourse mà không cần đăng ký thành viên, tuy nhiên, để thực hiện một số chức năng như "lưu khóa học", "đánh giá", "bình luận"..., bạn cần phải đăng ký thành viên tại PinCourse.com. Việc đăng ký thành viên là hoàn toàn miễn phí.

1.2 Khi đăng ký thành viên tại PinCourse.com, chúng tôi mặc định hiểu là bạn đã cam kết tất cả thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website PinCourse.com là đầy đủ, chính xác, và còn hiệu lực. Chúng tôi có toàn quyền hủy bỏ tư cách thành viên và quyền truy cập của bạn đối với website PinCourse.com nếu chúng tôi phát hiện bạn đã cung cấp thông tin sai lệch.

1.3 Khi đăng ký thành viên tại PinCourse.com, bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo "tên đăng nhập" (username) và "mật khẩu" (password). Bạn phải cam kết không tiết lộ mật khẩu cho người khác. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu của mình và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có bất cứ sự việc nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng mật khẩu đúng hoặc sai mục đính, cho dù là việc sử dụng đó có được sự đồng ý của bạn hay không. Nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ có người khác sử dụng mật khẩu của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi bằng email.

1.4 Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng nhấp đường link này. Chúng tôi sẽ tạo mật khẩu mới cho bạn và gửi đến email của bạn.

1.5 Chúng tôi có toàn quyền hủy tài khoản thành viên (username/password) của bạn bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi nghi ngờ các thông tin đó đang bị sử dụng trái phép.

 

2. Việc bạn sử dụng website PinCourse

2.1 Trong phạm vi các điều khoản này, "Nội dung" được hiểu là dữ liệu, chữ, logo, hình ảnh, phần mềm, tài liệu, và các thông tin khác mà bạn phải tải lên (upload) hay tải về (download) từ website PinCourse.com bao gồm thông tin cá nhân của bạn, tin nhắn được đăng tải ở bình luận, thông tin các khóa học bất kỳ...

2.2 Bạn phải đảm bảo là tất cả thông tin bạn cung cấp tại website PinCourse.com

(a) không vi phạm bất cứ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào của các bên thứ 3 ("Quyền Sở hữu Trí tuệ" được hiểu là bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu, thương hiệu, quyền thiết kế, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác thuộc bất cứ lĩnh vực nào, có đăng ký hoặc không, và việc sử dụng của tất cả các quyền đó ở trên toàn cầu);

(b) không vi phạm bất cứ luật hiện hành nào;

(c) không phỉ báng, lăng mạ, phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, hoặc quấy rối, đe dọa, khiêu dâm, sai lệch, không chính xác, hoặc gây hiểu lầm hay hiểu sai; hoặc

(d) không gây ảnh hưởng đến việc giao tiếp chung trên PinCourse.com

2.3 Bạn cam kết là bạn sẽ không sử dụng website PinCourse.com

(a) để gửi thư hàng loạt, thư rác, spam, quảng cáo, hoặc bất kỳ truyền thông số lượng lớn nào;

(b)theo những cách có thể gây cho hệ thống máy tính và/hoặc mạng lưới giao tiếp của người khác bị ảnh hưởng, tổn hại, hoặc vận hành không hiểu quả 

(c) để thu thập thông tin cá nhân của bất kỳ "người dùng" (được hiểu là "thành viên" và "khách vãng lai") nào khác nếu thông tin đó được thu thập một cách bất chính hoặc không minh bạch;

(d) để lấy mật khẩu hoặc thông tin cá nhân của người dùng khác cho mục đích thương mại hoặc không hợp pháp

(e) để giả mạo người dùng khác; hoặc

(f) để quấy rối, hoặc đe doạ người dùng khác.

2.4 Bạn chịu trách nhiệm đăng xuất khỏi tài khoản đăng ký sau mỗi lần sử dụng website PinCourse.com

2.5 Nếu bạn là khách vãng lai, bạn không được truy cập vào các khu vực chỉ dành cho thành viên trên website PinCourse.com

2.6 Nếu bạn phát hiện bất cứ điều gì trên website PinCourse.com vi phạm những điều khoản này, bạn phải liên lạc ngay với chúng tôi.

 

3. Nội dung được đăng

3.1 Chúng tôi sử dụng một phần mềm để kiểm soát các nội dung được đăng trên website PinCourse.com. Mặc dù phần mềm này có thể loại bỏ phần lớn các nội dung không phù hợp, vẫn không thể đảm bảo 100% vì không phần mềm nào là hoàn hảo. Chúng không chịu trách nhiệm đối với các nội dung không đúng quy định pháp luật do các người dùng khác đăng tải vì chúng tôi chỉ cung cấp nền tảng công nghệ trực tuyến. Khi sử dụng PinCourse.com, bạn hiểu là không phải PinCourse.com mà chính những người dùng đăng thông tin trên PinCourse.com, gửi email đến bạn là người chịu trách nhiệm cho các nội dung bạn xem. Bạn hiểu là khi sử dụng PinCourse.com, bạn sẽ có thể gặp phải các nội dung mang tính xúc phạm, khiếm nhã, hoặc chủ quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào. Và nếu bạn là người đăng thông tin/hình ảnh, gửi email, thì bạn chính là người chịu trách nhiệm cho những thông tin, hình ảnh đó.

3.2 Nếu bạn phát hiện bất cứ nội dung nào mang tính phỉ báng, thô tục, phân biệt chủng tộc, giới tính, quấy rối, đe doạ, khiêm dâm, sai lệch, không chính xác, hoặc gây nhầm lẫn, hoặc vi phạm quyền sở hữu  trí tuệ, và các quyền hợp pháp khác, vui lòng thông báo ngay đến chúng tôi qua email contact@pincourse.com. Chúng tôi sẽ điều tra từng trường hợp và có hành động phù hợp. 

3.3 Nếu bạn đăng tải bất cứ nội dung nào vi phạm các điều khoản này, chúng tôi có toàn quyền huỷ bỏ tài khoản

 

4. Quyền sở hữu trí tuệ

4.1 Bạn hiểu là website PinCourse.com và tất cả nội dung trên đó đều có quyền sở hữu trí tuệ thuộc về hay được cấp phép cho chúng tôi sử dụng.

4.2 Bạn không có bất cứ quyền gì liên quan đến website PinCourse.com hoặc các nội dung do chúng tôi hoặc những người dùng khác cung cấp, và không được tự ý sử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức nào trừ những hình thức được các điều khoản này cho phép

4.3 Bạn có thể xem, in, tải về hoặc tạm thời lưu trữ các nội dung trên PinCourse.com cho mục đích cá nhân, phi thương mại, hoặc giới thiệu đến người khác mà không thay đổi, thêm bớt, hoặc chỉnh sửa nội dung gốc. Bạn không được sao chép, tái chế, truyền lại, phân phối, công bố, khai thác thương mại, hoặc chuyển nhượng các nội dung trên PinCourse.com. Bạn hiểu là bạn không có quyền sở hữu trí tuệ bằng cách tải về hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào.

You may view, print, download or temporarily store such Content for your personal, non-commercial reference without alteration, addition or deletion. You may not otherwise copy, reproduce, retransmit, distribute, publish, commercially exploit or otherwise transfer such Content. You acknowledge that you will not acquire any Intellectual Property Rights by downloading or otherwise using any such Content.

4.4 Khi đăng tải nội dung lên website PinCourse.com

(a) Bạn đã cho phép chúng tôi quyền sử dụng, chỉnh sửa, công bố, dịch lại các nội dung đó miễn phí, và vĩnh viễn

(b) Bạn đã từ bỏ quyền tác giả và cho phép chúng tôi áp dụng nội dung đó cho các mục đích khác 

 

5. Quyền của chúng tôi

5.1 Chúng tôi có toàn quyền tự ý thay thế, chỉnh sửa, xoá bỏ, đình chỉ, hoặc từ chối bất cứ nội dung nào mà không cần thông báo nếu chúng tôi xét thấy nội dung mang tính phản động hoặc vi phạm các điều khoản này vì bất cứ lý do gì

5.2 Chúng tôi có thể lưu giữ hoặc công bố nội dung và thông tin cá nhân của bạn cũng như bất cứ nội dung nào của các bên thứ 3 nếu việc công bố đó là cần thiết:

(a) vì mục đích duy trì website của chúng tôi;

(b) theo luật; hoặc

(c) để phản hồi lại các cáo buộc rằng website của chúng tôi gây ảnh hưởng hoặc cản trở quyền hạn của bất kỳ bên nào khác

5.3 Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc huỷ bỏ quyền truy cập của bạn bất kỳ lúc nào nếu bạn vi phạm các điều khoản này

 

6. Cam kết

6.1 Website của chúng tôi tuyệt đối không chịu trách nhiệm cam kết hoặc không đại diện cho bất cứ bên nào (cả trong trường hợp công khai và ngầm hiểu) hoàn toàn theo quy định của pháp luật

6.2 Bạn hiểu và đồng ý là chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, liên quan, hoặc hoàn chỉnh của bất cứ thông tin nào trên website của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ sai xót hoặc thiếu xót hoặc hậu quả khi bạn sử dụng các thông tin đó. Website của chúng tôi được cung cấp để sử dụng cho các thông tin phổ thông của cộng đồng 

6.3 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ rủi ro hay vấn đề phát sinh từ việc bạn sử dụng và tham gia vào website của chúng tôi. Không có bất cứ sự khuyến nghị hoặc thông tin (cả bằng lời nói và bằng văn bản) nào mà bạn thu thập được từ website của chúng tôi có giá trị cam kết nếu nó không được nêu rõ trong các điều khoản này hoặc pháp luật  

6.4 Chúng tôi không cam kết là website của chúng tôi sẽ đáp ứng được các yêu cầu của bạn, không cam kết là khi bạn sử dụng website của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, sẽ chính xác, an toàn, hay không có sự cố. Chúng tôi cũng không cam kết bất cứ điều gì liên quan đến hậu quả có thể xảy ra khi bạn sử dụng website của chúng tôi

 

7. Quyền hạn

7.1 NẾU PHÁP LUẬT KHÔNG QUY ĐỊNH, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG

7.2 NẾU PHÁP LUẬT KHÔNG QUY ĐỊNH, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI NÀO TRONG LỢI NHUẬN, DỮ LIỆU, PHÚC LỢI, DOANH THU TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO 

 

8. Nội dung khủng bố

Chúng tôi không tiếp cận hay sử dụng nội dung từ bất cứ nguồn nào có khả năng vi phạm pháp luật, quy định hay quy chế của cơ quan nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền. Bạn sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm nếu bạn vi phạm các quy định này.

 

9. Phân quyền

Chúng tôi có thể phân quyền và nghĩa vụ, theo đó, sẽ có một số nghĩa vụ không thuộc trách nhiệm của chúng tôi nữa. Bạn không có quyền phân quyền và nghĩa vụ.

 

11. Luật chính quyền và quyền tài phán

Các điều khoản này được quản trị bởi và được hiểu theo pháp luật của Việt Nam và bất cứ tranh tụng nào cũng có thể được phán xét không chỉ dựa trên toà án Việt Nam.

Đang tải ...